Party MAG-Net Stand op der Fête de la Musique

Komm laanscht op der Fête de la Musique zu Hesper!

Den 14. a 15. Juni si mir mat engem Party MAG-Net Stand präsent.

Um Party MAG-Net Stand fannen ech Informatiounen zu Drogen, wéi d’Gesetz dozou ass, d’Horairen vun de Busser oder Zich. Wann ech der brauch, kréien ech do och Ouerestëpp a Gummien.